Elektronikk­utvikling

Elektronikk

Noen ganger må man utvikle egne løsninger for å oppnå ønsket mål, enten fordi løsningen ikke finnes enda eller om eksisterende løsninger ikke har ønsket funksjonalitet. Elektronikkutvikling er noe vi i Kureo har over 50 års erfaring med. Våre dyktige utviklere kan bistå med alt fra idémyldring til produktet kan serieproduseres effektivt. Med vårt nettverk av partnere står vi rustet til å gi liv til dine ideer.

IoT
Tingenes internett, Internet of Things, Internet of Everything og M2M er bare et utvalg av de begrepene som brukes om det samme: Ting som er koblet på nettet. Og det kan være alle ting. Alt fra baderomsvekten til kraftverkene som gir husene våre strøm.
Smarte ting
Mange har smarthusløsninger og smarthusteknologi i sine hjem uten at man skjønner helt hva det er eller føler at det er noe unikt. Smarthusløsninger og smarthusteknologi er ikke bare en ting og bare et system. Det er gjerne mange forskjellige teknologier og systemer som eksisterer i parallell.
Embeddedutvikling
Embedded Systems, eller embeddedsystemer, er en betegnelse som ofte benyttes om datasystemer som gjør en dedikert oppgave som en del av et større system.
Annen elektronikk
Vi kan stå for elektronikkproduksjon av både prototyper og større produksjonsserier hos en av våre partnere eller en spesifikk elektronikkprodusent etter ditt ønske.

Prosjekt­gjennomføring

Prosjektgjennomføring

Ingen prosjekter er like. Selv om det finnes overordnede likhetstrekk som setter rammene for et prosjekt, vil parameterne alltid være variable. Hvert prosjekt har egendefinerte mål, tidsrammer og budsjett. Dette gjør prosjektgjennomføring noe uforutsigbart og krevende. Vi tilpasser hvert prosjekt etter oppdragsgivers ønsker og prosjektets natur. Med omfattende erfaring i gjennomføring av prosjekter vil vårt mål alltid være å lose prosjektene trygt i havn så effektivt så mulig.

Produktutvikling
Informasjonskontroll har lang erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare.
Prototyping og MVP
Prototypeutvikling betyr at man først lager de delene av løsningen som man er mest usikre på eller der det er høyest risiko for at man støter på problemer. Dette vil kunne redusere utviklingstiden og gi bedre løsninger i de aller fleste prosjekter.
Produksjonssetting
I fellesskap med våre kunder har vi omsatt en rekke idéer til ferdige produkter. Vi har levert løsninger til Forsvaret, helsevesenet, offentlig forvaltning og en rekke selskap innen privat sektor.

Kundehistorier

Vi har mange flotte kunder og nedenfor kan du lese om et par av dem.