Kundehistorier

Norcable: Kabler koblet til fremtiden

Norcable er dedikert til å produsere verdens grønneste aluminiumkabel ved hjelp av 100% ren nordisk vannkraft. Siden starten i 2017 har det fremoverlente Karmøy-selskapet hatt et stort fokus på bærekraftig produksjon. Med Bengt Haugland ved roret har Norcable seilt gjennom digitaliserings- og bærekraftsprosesser med et klart mål om å optimalisere fremtidens drift.

Data gir produksjonsinnsikt

Med en velkjent styrke i programvareutvikling og systemintegrasjon, ble Kureo valgt til å bistå Norcable med utviklingsprosjektet som skulle gi kabelprodusenten bedre innsikt i produksjonen. Målet var å få mer kunnskap om utnyttelsesgraden til maskinparken, og samtidig samle data for å kunne luke ut produksjonsfeil som linjebrudd. Kureos oppdrag var å starte byggingen av et MES (Manufacturing execution system) tilpasset Norcables maskiner og eksisterende systemer.

Godt naboskap ble til spennende samarbeid

Samarbeidet mellom Norcable og Kureo var preget av tett dialog og en uformell tone, hvor avstanden mellom tanke og handling var minimal takket være fysisk nærhet og en delt entusiasme for teknologi.  Det gode samarbeidet førte til utviklingen av et system som lot Norcable overvåke og samle verdifull statistikk om produksjonstid og -parametere for direkte integrasjon med ERP-systemet, Odoo.

Et gjennombrudd i dette prosjektet var da Norcables maskiner for første gang snakket direkte med ERP-systemet, og strømmer av produksjonsdata dukket opp i Odoo. Med det var det etablert en pålitelig forbindelse mellom maskinene på fabrikken og ressursplanleggingssystemet, og Norcable fikk bredere operasjonell innsikt.

Tilpasningsdyktige teknologer

Arbeid med industrielle produksjonsmaskiner var nytt territorium for Kureo. Utvikler-teamet hadde lite erfaring på dette området fra før, men var desto mer motivert til å lære og samle erfaringer. Hver ny utfordring ble møtt med en kombinasjon av teknisk dyktighet og kuriositet – kjernen i Kureos tilnærming.

Ambisjonen om å bruke rimelig, men effektiv teknologi, førte til valget av Raspberry Pi, Node-RED og tilpasset programvare for Odoo. Dette var en attest til Kureos og Norcables felles visjon om smidige løsninger og økonomisk effektivitet.

Transparens, tillit og teknologi

Etter den vellykkede koblingen mellom produksjonsmaskinene og ERP-systemet til Norcable, skiftet fokuset til neste gjøremål. Aluminiumsprodusenten ønsket en oppgradert kundeportal, og med PLS koblet opp kunne de hente ut sanntidsinformasjon fra produksjonen. Kureo integrerte derfor PLS-data fra produksjonslinjene i kundeportalen slik at Norcables kunder fikk informasjon om produksjonsprosessen og estimert leveringstid i sanntid.

Industri 4.0 – digitalisering av tradisjonell industri

Samarbeidet mellom selskapene har bestått av en kontinuerlig prosess av tilbakemeldinger og forbedringer. Et langvarig partnerskap vokste ut av Norcables ønske om bredere produksjonsinnsikt, og de har nå hatt et aktivt samarbeid siden 2019. 

Norcable har over lengre tid jobbet med digitaliseringsprosesser, og er svært teknologisk interesserte. Samarbeidet med Kureo har derfor vært ekstra berikende, ved at vi har fått vært med å sparre på tekniske løsninger og ved hjelp av Kureos kompetanse sammen bygget et spesialtilpasset MES bit for bit.

Bengt Haugland, daglig leder i Norcable

Utviklerne i Kureo synes også samarbeidet har vært berikende.

Det har vært en morsom og interessant erfaring for oss å forholde oss til slike store maskiner man finner i industrien. Norcable er en spennende kunde som lar oss være med på å digitalisere tradisjonell industri.

Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Kureo

Samarbeidet mellom Norcable og Kureo viser hvordan teknologisk nyskapning også er høyst relevant for tradisjonell industri. Den vellykkede integrasjonen av produksjonsovervåkning med Norcables ERP-system er en bekreftelse på effektiviteten som kan oppnås når innovasjon møter industriell dyktighet. Med Kureos digitale ekspertise og Norcables fremtidsorienterte ambisjoner, er resultatet et kraftfullt skritt mot mer ansvarlig og gjennomsiktig produksjon.