Kundehistorier

Haugaland Kraft, Kraftpluggen

KraftPlugg – et produkt av lokalt samarbeid og innovasjon

Haugaland Kraft, en ledende energileverandør på Haugalandet, hadde et behov for å tilby kundene sine sanntidsinformasjon om strømforbruket sitt. I tråd med selskapets ambisjon om ‘flere kunder som bruker mindre strøm’ ønsket kraftleverandøren en smidig løsning som enkelt kunne brukes i kundenes hjem og gi dem større kontroll over eget strømforbruk i en tid hvor strømprisene var på vei opp.

Kraftpluggen. Foto: Haugaland Kraft

Lokale løsninger

Med et ønske om å bruke lokale tjenester tok Haugaland Kraft kontakt med Kureo på grunn av deres erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare. Sammen satt de opp en ‘brukerhistorie’ for å kartlegge funksjonalitet og omfanget av prosjektet før de gikk i gang med utviklingen av KraftPlugg.

Prosjektet bestod av utvikling, design og produksjon av en enhet som mottar informasjon fra en AMS-måler gjennom HAN-port og videresender den dataen til en sky-tjeneste. For Kureo var det viktig at denne enheten ikke bare var funksjonell, men også at den var økonomisk tilgjengelig for forbrukeren og samtidig enkel å integrere med Haugaland Krafts eksisterende digitale plattform.

Prototype, feilsøking og masseproduksjon

Etter et godt og tett samarbeid i utviklingsfasen ble en prototype av KraftPlugg realisert. En krevende del av prosjektet var feilsøking av prototypen. Siden sluttbrukeren av produktet er privatpersoner, var det utfordrende for utviklerne i Kureo å forutse miljøet produktet skal brukes i. Dermed foregikk feilsøking hjemme hos testpersoner, hvor forskjellene var store når det kom til signalstyrker på WiFi og dekning til sikringsskap.

Prototypen stod seg godt i testfasen og kun mindre rettelser var nødvendig før produktet kunne produseres i større volum. Kureos lokale tilstedeværelse og forståelse av norsk industriell kapasitet tillot dem å utvikle elektronikken lokalt og produsere i Norge.

Et siste hinder i produksjonen var elektronikkrisen som oppstod under koronapandemien. På grunn av leveransetrøbbel måtte Kureo endre enkelte komponenter under produksjon, men fant raskt solide alternativer.

Kraft-kontroll med KraftPlugg

Haugaland Kraft lanserte KraftPlugg januar 2021, og solgte over 1000 enheter det første døgnet. I dag er det over 6000 aktive brukere som har bedre kontroll over strømforbruket sitt med KraftPlugg koblet opp i sine hjem. Informasjonen fra den smarte energimåleren får Haugaland Krafts kunder opp i sanntid i kundeappen. KraftPlugg ble en konkretisering av Haugaland Krafts visjon – realisert gjennom Kureos innovasjon.

I den lokale innsatsen fikk Haugaland Kraft og Kureo med seg Solstein. Solstein er en lokal arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr VTA gjennom NAV og hører til på Karmøy. De hjelper til med sluttproduksjonen av KraftPlugg, hvor de programmerer, tester, pakker og sender ut ferdig produkt.

Smidig produktutvikling skaper smarte produkter

Haugaland Kraft er godt fornøyd med samarbeidet gjennom prosjektet og resultatene det gav.

Samarbeidet med Kureo var særdeles bra. Det var tett og god dialog mellom partene gjennom hele prosessen og sammen skapte vi et produkt som fortsatt gir merverdi til våre kunder.

Leif Inge Yrke, prosjektleder i Haugaland Kraft

Kureo på sin side er takknemlige for tilliten Haugaland Kraft viste dem.

Det er gøy å kunne hjelpe en så viktig og lokal bedrift som Haugaland Kraft. Vi har samarbeidet godt, det har vært en berikende opplevelse å jobbe med deres kompetente ansatte, spesielt opp mot arbeidet med nettsky-løsningen og kundeappen deres.

Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Kureo

Dette prosjektet har demonstrert kraften i lokal ekspertise, og hvordan et samarbeid drevet av felles verdier og innovasjonslyst kan skape smarte produkter. Det endelige produktet, KraftPluggen, er et resultat av et målrettet samarbeid til å skape brukervennlige løsninger til strømkundene. Fra visjon til virkelighet, fra problemer til potensial, markerer KraftPluggen begynnelsen på en smartere, mer kontrollert og energieffektiv fremtid for Haugaland Krafts kunder.