Kundehistorier

Rytech, Orion AoA

Fotgjengervarslings­systemet Orion

Industriområder har ofte høyt aktivitetsnivå, og det er ikke uten risiko for skader på arbeiderne. Det ønsket Rytech å gjøre noe med. Ambisjonen var å minimere risikoen for møteulykker i prosess- og anleggsindustrien, de ville redusere antallet farlige møter mellom mennesker og maskiner. Teknologiselskapet med base i Sauda leverer sikkerhetsløsninger og sensorteknologi til kunder i både inn-og utland.

Fra skisse til sikkerhetsløsning

Grunnlaget for det som skulle bli fotgjengervarslingssystemet Orion startet allerede i 2016 med utvikling av en app til Android-enheter. Det var utvikler Hein Andre, som da jobbet i et annet selskap, som utviklet appen. Noe senere da Hein Andre ble en del av Kureo-teamet fulgte Rytech etter, noe som skulle vise seg å bli en god match. Løsningen, døpt Orion, modnet og vokste i takt med teknologisk utvikling og Kureos evne til å innovere. Hva som startet som en app forvandlet seg til et intrikat system av egenutviklet og spesialtilpasset hardware og software.

Spesialtilpasset software og hardware

Utviklernes tekniske kompetanse satte dem i stand til å utnytte Bluetooth Low Energy Angle of Arrival (BLE AoA)-teknologien med et antennearray, som varslet om både tilstedeværelsen av fotgjengere og retningen de befant seg i fra kjøretøyet. Kureos fremoverlente tilnærming til både hardware og software muliggjorde denne løsningen som har vist seg å fungere svært bra.

I løpet av samarbeidet med Rytech har løsningen utviklet seg kraftig, mye på grunn av den teknologiske utviklingen som har funnet sted underveis. Det gav Kureo muligheten til å teste mye banebrytende teknologi, inkludert utviklingskort og alphaprogramvare fra både Texas Instruments og Nordic Semiconductor.

Prototype på prøve

Da første prototype var på plass var gleden stor, og testfasen kunne gå i gang. På anlegget i Sauda stod utviklerne overfor variable miljøfaktorer som påvirket systemets nøyaktighet. Alt fra ulike kjøretøysanatomi, temperatursvingninger og bygningsmasser som reflekterte signalene fra beacons førte til nødvendige justeringer på Orion.

På grunn av mye støy i datagrunnlaget måtte rådata filtreres og bearbeides grundigere for å kunne gi en pålitelig indikasjon på fare for anleggssjåførene. Gjennom praktisk erfaring og testing utviklet de filtreringsteknikker med FIR-filter som transformerte rådata til klar og nøyaktig informasjon, en nødvendighet for å håndtere de utallige signalpakkene systemet behandlet hvert sekund.

Et annet gjennombrudd kom med utvikler og matematiker Tord. Når Nordic Semiconductor ikke lenger videreutviklet softwaren på antennen som skulle brukes i Orion-systemet, oppstod det en utfordring med retningsbestemmelse av signaler. Da Tord startet i Kureo fikk de in-house kompetanse som kunne løse den avanserte matematikken som krevdes for å beregne ut vinklene på signalene til antennen. På denne måten kunne Kureo bytte ut gammel alpha software med egen kode, og videre finspisse fotgjengervarslingssystemet for Rytech.

Et dynamisk samarbeid

Rytechs involvering og tilbakemelding underveis i utviklingen av Orion ble avgjørende. Det oppstod en dynamisk utveksling av ideer og konsepter som banet vei for en fruktbar prosess, en der tillit og teknisk forståelse møttes.

At Rytech har stor lidenskap for eget produkt og samtidig teknisk innsikt har beriket dette samarbeidet enormt. Gjennom årene har vi jobbet godt sammen og det har også Orion nytt godt av, sammen har vi utvidet funksjonaliteten og skapt en cutting edge sikkerhetsløsning

Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Kureo

Samarbeidet med Kureo har gått over all forventning. Gjennom flere år har vi jobbet tett sammen for å skape en sikker og funksjonell løsning som skal øke sikkerheten til anleggsarbeidere. Deres brede kompetanse og dyktige utviklere har tatt Orion til nye høyder.

Gunnar A. Gauthun, Ryech

Sikkerhet i praksis

I dag kjører Orion systemet stolt på flere anlegg, der det beskytter over 1100 arbeidere daglig. Avtaler er på plass om videre utvikling, noe som sikrer at sikkerhetssystemet fortsetter å beskytte arbeidere på industriområder fremover.

Som kjent har store kjøretøy ofte store blindsoner, noe som øker faren for å ikke se forgjengere. En anleggssjåfør har allerede erfart sikkerhetsfordelene med Orion på plass i kjøretøyet:

Under kjøring på et travelt industriområde er du alltid årvåken for det som skjer rundt deg, men den dagen stokk jeg til når Orion indikerte at jeg var farlig nær en kollega som utførte en arbeidsoppgave like ved. Jeg hadde ikke mulighet til å se han fra mitt utkikkspunkt, og er glad at sikkerhetssystemet Orion avverget en mulig ulykke.

Fremtidsrettet innovasjon

Kureos samarbeid med Rytech på Orion er langt fra over. Vedlikehold og kontinuerlig forbedring av både hardware og software er en løpende prosess som er nødvendig for å opprettholde påliteligheten og sikkerheten til fotgjengervarslingssystemet.

Gjennom dette samarbeidet har Orion sikret en mer forutsigbar og trygg arbeidsplass for over tusen arbeidere så langt, og flere skal det bli de kommende årene. Takket være utviklingen av ny teknologi og allsidig kompetanse har samarbeidet mellom Rytech og Kureo skapt en cutting edge sikkerhetsløsning for fremtiden.