Elektronikkutvikling

Noen ganger må man utvikle egne løsninger for å oppnå ønsket mål, enten fordi løsningen ikke finnes enda eller om eksisterende løsninger ikke har ønsket funksjonalitet. Elektronikkutvikling er noe vi i Kureo har over 50 års erfaring med. Våre dyktige utviklere kan bistå med alt fra idémyldring til produktet kan serieproduseres effektivt. Med vårt nettverk av partnere står vi rustet til å gi liv til dine ideer.

Elektronikk må tåle livets prøvelser, ikke bare under testing på kontorpulten, men i det uforutsigbare dagliglivet. Vårt mål? Å skape elektronikk som er robust og holdbart i flere år. Vi kan ikke trylle, men vi kan love deg et samarbeid hvor vi finner de smarteste løsningene som passer akkurat ditt produkt, innenfor rammer av tid og budsjett.

Kretskort og komponenter 

Produkter er forskjellige, men grunnmuren i god og varig elektronikkutvikling ligger i valg av riktig elektronikk og komponenter. Nøye utvalgte komponenter kobles sammen og blir plassert på et kretskort, noe som danner basen av elektronikkutviklingen og er styrende for hvor lett det blir å produsere et større volum av kortene. Kloke valg av komponenter og løsninger kan øke kvaliteten og senke prisen på elektronikken. I Kureo er vi derfor opptatt av å samarbeide med elektronikkprodusentene fra start til slutt.

Valg av komponentleverandør er også viktig. For hvis en komponent mangler, vil ikke de andre komponentene på kortet fungere som de skal, akkurat som hvis en klokke mangler ett tannhjul vil ikke klokken gå. Komponenter kan gå ut av produksjon eller være vanskelige å få tak i på grunn av høy etterspørsel. Derfor er kontinuerlig kommunikasjon med komponentleverandøreneleverandørene essensielt for å oppnå smidig produksjon gjennom produktets livsløp.

Produktets livsløp

Teknologiutviklingen raser av gårde og skulle behovet for bytting av komponenter oppstå står Kureo klare til å bistå. Vi utvikler levedyktige produkter som skal vare, derfor er vi også opptatt av hele produktets livsløp – med de nødvendige endringene og oppgraderingene som måtte oppstå underveis.